burgerwoning rijmenam

burgerwoning rijmenam

burgerwoning binnen beschermd dorpszicht
typologie breedhuis met stallingen
opdrachtgever particulier
buitenrestauratie en binnenrestauratie

Ontwerpteam

STABILITEITSSTUDIE
Ir.-architect Jo Deflander bvba

Fotografie

BERCKMANS.NIEWOLD architecten